Monday, December 21, 2009

More Jokes

As usual, excuse the racial content:


به ترکه میگن می تونی یه آیه مثل قرآن بیاری ؟ میگه بله! هل تفکرون نحن خلقناکم بیضه وبیضا؟ میگن یعنی چی ؟ میگه: آیا فکر میکنید ما شما را همین طور تخمی تخمی آفریدیم؟


 از غضنفر می پرسن واحد کمتر از مثقال چیه؟ میگه چس مثقال به غضنفر ميگن: يه ميوه خوشمزه، آبدار و شيرين نام ببر.ميگه: خيار!
بهش ميگن: خيار كجاش آبدار و شيرينه؟غضنفر ميگه: با چايي شيرين بخور، نظرت عوض ميشه


غضنفر دکتر می شه، به مریضش قرص می ده می گه: یکی قبل از خواب بخور، یکی قبل از بیدار شدن


به غضنفر ميگن: آروغ چيه؟ ميگه: سلسله بادهاي صداداري كه راهشون رو در دستگاه گوارشي گم كرده اند


به ترکه میگن بزرگترین ریسکی که تو زندگت چی بوده میگه والا یه بار اسهال بودم گوزیدم


ترکه میره خواستگاری بار اول دختره عطسه می کنه بار دوم آروغ می زنه بار سوم میگوزه ترکه میگه: ماشالله عروس خانوم از هر سوراخشون یه هنر می باره

Thursday, December 17, 2009

Toccatas

J. S. Bach - Toccata for Clavier in C minor BWV 911 (1/2) - Glenn Gould

Link: http://www.youtube.com/watch?v=sNg2hzfcySA

J. S. Bach - Toccata for Clavier in C minor BWV 911 (2/2) - Glenn Gould

Link: http://www.youtube.com/watch?v=qory4Jp2y7YBach Partita No.6 - Toccata by Glenn Gould

Link: http://www.youtube.com/watch?v=jaZCPKoyAew

Bach, Toccata and Fugue in D minor, organ
Link: http://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o
Note: Bach's most famous organ piece, with a bar-graph score - the bar-graph is amazing!

Monday, December 14, 2009

Those 60's!

A blog with memories of 60's

http://dahe60.blogfa.com/

Found it in another blog (thanks to Shadi) with nice writing, and again memories mostly from the same era

http://hashiyeha.wordpress.com/

Sunday, December 13, 2009

ستاره دنباله دار هالی

رييس يک کارخانه بزرگ معاون شيرازي خود را احضار و به او مي گويد:

"روز دوشنبه، حدود ساعت 7 غروب، ستاره دنباله دار هالي ديده خواهد شد. نظر به اينکه چنين پديده اي هر 78 سال يکبار تکرار مي شود، به همه کارگران ابلاغ کنيد که قبل از ساعت 7، با بسر داشتن کلاه ايمني، در حياط کارخانه حضور يابند تا توضيحات لازم داده شود. در صورت بارندگي مشاهده هالي با چشم عريان (غير مسلح) ممکن نيست وبهمين خاطرکارگران را به سالن نهارخوري هدايت کنيد تا از طريق نمايش فيلم با اين پديده شگفت آشنا شوند".معاون شيرازي خطاب به مدير توليد آباداني :

"بنا بدستور جناب آقاي رييس، ستاره دنباله دار هالو روز دوشنبه بالاي کارخانه طلوع خواهد کرد. در صورت ريزش باران، کليه کارگران را با کلاه ايمني به سالن نهار خوري ببريد تا فيلم مستندي را درباره اين نمايش عجيب که هر 78 سال يکبار در برابر چشمان عريان اتفاق مي افتد، تماشا کنند".مدير توليد آباداني خطاب به ناظرلر:

"بنا بدرخواست آقاي معاون، قرار است يک آدم 78 ساله هالو با کلاه ايمني و بدن عريان در نهارخوري کارخانه فيلم مستندي درباره امنيت در روزهاي باراني نمايش دهد".
ناظر لر خطاب به سرکارگر ترک:

همه کارگران بايستي روز دوشنبه ساعت 7 لخت و عريان در حياط کارخانه جمع شوند و به آهنگ بارون بارونه گوش کننسرکارگر غضنفر خطاب به کارگران:
آقاي رييس روز دوشنبه 78 سالش ميشود و قرار است در حياط کارخانه و سالن نهار خوري بزن و بکوب راه بيفته و گروه هالو پشمالو برنامه اجرا کنه. هرکس مايل بود ميتونه برهنه بياد ولي کلاه ايمني لازمه

Monday, December 07, 2009

Secret Love

This summer, in Tehran, I found an old letter from a university friend. As I read the letter, I felt that the writer really liked me, or maybe even loved me. It was a sad realization of the moments passing by without us appreciating their true contents.
I used to be secretly in love with many people (since when I was a teenager, until late twenties when I got married). But I never even considered the possibility that someone else liked me .... or at least I do not remember now, and I guess I am romanticizing and exaggerating a bit too :)))

How Life Moves?

Yet another time, I found a very interesting book in a friend's house.

How Life Moves: Explorations in Meaning and Body Awareness (Paperback)

  By: Caryn McHose (Author), Kevin Frank (Author), Hubert Godard (Foreword) 
Amazon Link

Wednesday, December 02, 2009

More From Milton Glaser

The previous post [Drawing] was from here:  Essay 3 on "Ten Things I Have Learned".

Here is Rule 3 that I like to share today :)

"3 SOME PEOPLE ARE TOXIC AVOID THEM.
This is a subtext of number one. There was in the sixties a man named Fritz Perls who was a gestalt therapist. Gestalt therapy derives from art history, it proposes you must understand the ‘whole’ before you can understand the details. What you have to look at is the entire culture, the entire family and community and so on. Perls proposed that in all relationships people could be either toxic or nourishing towards one another. It is not necessarily true that the same person will be toxic or nourishing in every relationship, but the combination of any two people in a relationship produces toxic or nourishing consequences. And the important thing that I can tell you is that there is a test to determine whether someone is toxic or nourishing in your relationship with them. Here is the test: You have spent some time with this person, either you have a drink or go for dinner or you go to a ball game. It doesn’t matter very much but at the end of that time you observe whether you are more energised or less energised. Whether you are tired or whether you are exhilarated. If you are more tired then you have been poisoned. If you have more energy you have been nourished. The test is almost infallible and I suggest that you use it for the rest of your life. " Milton Glaser

Tuesday, December 01, 2009

What a Moron!!?? Or What a Sad Requiem??

PS. After Jeer's comment, I like to think of the original post more of a sad requiem ....

I saw the following on Shadi's weblog.
No offense to anyone, but I am convinced that the writer (Elahe) is a moron. She cannot see what a refuge was "deafness" for the mom! Finally, she would have gotten piece! Imagine what kind of hell she had been going through, poor soul. Anyway, to me there is something wonderful about the mom, her deafness, and her muteness close to the end of her life.

Link (on Google Reader)

Text:

by elahe on 12/1/09
مدت ها بود که گوش های مادرم تیر می کشید. خودش هم نمی دانست چرا و مثل هر چیز دیگر ولش کرده بود به امان خدا تا خودش خوب شود که نشد. آن قدر دست دست کرد تا آخر سر دکتر بهش گفت تا چند هفته دیگر شنوایی اش را به طور کامل از دست خواهد داد. وقتی دکتر این را به مادرم گفته بود مادر لبخند زده بود. از آن لبخندهایی که وقتی ما بچه بودیم و بیست می گرفتیم می زد. بعد بلند شده بود آمده بود خانه و هیچ حرفی به ما نزده بود. ما بعدها فهمیدیم . وقتی که یواش یواش گوش هایش سنگین تر از سنگین شده بود. اول فکر می کردیم فیلمش است. یکهویی می گفتیم اه اون تراول پنجاه تومنی چیه افتاده زیر گاز تا ببینیم شیرجه می رود برای برداشتنش یا نه و بعد وقتی شیرجه نمی زد شک برمان می داشت. خواهرم یک بار پشت سرش از عمد زد و یکی از میوه خوری های کریستالش را شکست ولی مادرم برنگشت و ما فهمیدیم که مادرم کر شده است. از وقتی که مادرم کر شده بود همیشه آن لبخند روی لبش بود. بی جهت به همه ما لبخند می زد. به نق نق های پدرم ، به بدو بیراه های های من و به متلک های خواهرم. همین جور برای خودش توی آشپزخانه می چرخید و سرش را تکان می داد. جوری که انگار حرف های مان را می شنود. اما نمی شنید. و همچنان لبخند می زد. انگار که به همه ما رو دست زده باشد.
پدرم دیر باورش شد که مادرم کر شده است. زیر بار نمی رفت. نمی خواست خرجش کند ولی وقتی مطمئن شد حسابی به تکاپو افتاد. صد جور دکتر و متخصص برایش پیدا کرد و آدرس و تلفن شان را روی کاغذ نوشت تا مادرم برود سراغشان. اما مادرم نمی رفت. پول ویزیت را می گرفت و نمی رفت. پدرم شاکی شده بود. مرا مامور کرد تا همراهش بروم. چند بار تا دم مطب هم بردمش ولی فایده نداشت. توو نمی آمد و وقتی من دستش را می گرفتم که به زور ببرمش بنای جیغ و فریاد می گذاشت. از وقتی کر شده بود صدایش بلندتر شده بود.
خواهرم سرش فریاد می کشید که آخه کدوم آدم عاقلی دلش می خواد کر باشه؟ و مادرم لبخند می زد. خواهرم وقتی می دید که مادرم حرف هایش را نمی شنود تمام متلک هایش را می نوشت روی کاغذ و می زد به در یخچال ، کابینت ، کمد و هر جای دیگری که مادرم با آن سر و کار داشت. اما باز مادرم آن ها را می خواند و لبخند می زد. بعضی وقت ها می دیدیم زیر فلان کلمه خواهرم خط کشیده و غلط املایی ازش گرفته است. بعد هم پایین اش نوشته است 19
مثل معلم ها که به دیکته بچه ها نمره می دهند. بعضی وقت ها هم به خواهرم می گفت اگر همین جور ادامه بدهی نویسنده خوبی می شوی.
مادرم تا آخر عمرش کر ماند. هر کاری کردیم حریفش نشدیم. اواخر دیگر حرف هم نمی زد. انگار کلمات را فراموش کرده بود.توی بسترش دراز می کشید و به همه ما لبخند می زد. آن قدر لبخند زد و بی حرف نگاه مان کرد که وقتی که مرد همه نفس راحتی کشیدیم. لجبازی ها مادرم دیگر تمام شده بود.

Monday, November 30, 2009

Drawing:

A couple of intereting links:

A post in "Hesam Diaries" on Milton Glaser


Quote:

"The brain is actually more like an overgrown garden that is constantly growing and throwing off seeds, regenerating and so on.  .... the brain is susceptible, in a way that we are not fully conscious of, to almost every experience of our life and every encounter we have.
I am a great advocate of drawing, not in order to become an illustrator, but because I believe drawing changes the brain ... Drawing also makes you attentive. It makes you pay attention to what you are looking at, which is not so easy." Milton Glaser

Milton Glaser Blog

Wednesday, November 25, 2009

Fears and Hopes - Analysis

The original question in the previous post will remain open for anyone who wants to comment :)

So far, it appears that everyone knows his/her worst fear and biggest hope.

I do not know them, but I am trying to open up more to find the answers for myself. I believe a difficult road is ahead of me, but it is worth trying.

Wednesday, November 18, 2009

Fears and Hopes

Do you know your worst fear in life?
Do you know your biggest hope?


PS:
1- I am just interested in "yes/no" answers! I understand that the complete answer is very personal, and I do -not- want you to reveal that information :)))

2- I do -not- know the answer for myself, and that's why I became interested, that how many people do and do not know the answers :)

Tuesday, November 17, 2009

Jokes

I apologize in adavance for the racist ones, well, all of them :)

تركه ميره حموم، آب جوش بوده با نعلبكي دوش ميگيره.

غضنفر رو داشتن به جرم قتل زنش محاكمه ميكردن، دادستان ميگه: سنگدل‌تو وقتی داشتی زنت رو ميكشتی، ندای وجدانت رو نشنيدی؟

غضنفر ميگه: نه والله! بس كه اين زنيكه جيغ و داد ميكرد مگه ميذاشت ما چيزی بشنويم؟!!

تركه صبح از خواب بلند ميشه ميبينه هوا خيلي خوبه. زنگ ميزنه هواشناسي تشكر مي كنه.

هواپیما داشته سقوط میکرده همه جیغ میزدن به جز ترکه. ازش می پرسن چرا توساکتی؟ میگه: ماله بابام که نیست بذار سقوط کنه.

غضنفر میخواسته بچش رو نصیحت کنه! میگه چند سالته؟ میگه 16 سال میگه : خاک بر سرت الان هم سن سالات 30 سالشونه .


غضنفر رو داشتن ميبردن اتاق عمل، ازش ميپرسن: همراه داری؟ ميگه: آره، خاموشش كردم!!!


رشتيه اسم بچه اش رو میزاره «اس ام اس» میگن: این چه اسمیه؟ میگه: مگه چیه؟ از پیام که با کلاس‌تره.


به تركه ميگن : چرا صورتت قرمزه؟ ميگه چش خورده ميگن : يعني چشت زدن ؟ ميگه :نه چشه شلوار .


ترکه بعد از 2 سال سربازي، كارتش رو مي‌گيره، يه نگاهي بهش مي‌كنه و ميگه: اي بابا، اينو كه دارم، گواهينامه ميخوام.


Monday, November 16, 2009

Dr Drew and Sex Rehab :)))

I like Dr. Drew [Wiki page], in a kind of nostalgic way :))) His "Loveline" show on MTV, hosted with Adam Carolla, was one the first shows I discovered after I came to the US about 11 years ago. I remember vividly late cold cold winter nights that I would come back from campus, listening and laughing to their radio show. Sima thinks he is a good man who shares the pain of his patients. (She is typically right on the spot when it comes to feeling things :))

He has a new reality show on Vh1, "Sex Rehab with Dr. Drew" [web page], which I have liked so far. Not only the pain these dudes (sex addicts) go through in this show is amazing, but it is fascinating how difficult it is for everyone to face his or her dark/hidden aspects. Plus the show is funny in a way :)

Child Labor in Iran

Pictures and interview with Children:

Thursday, November 12, 2009

Abyss

If you stare into the Abyss long enough the Abyss stares back at you!
A quote from Friedrich Nietzsche

abyss [from Webster online]
1 : the bottomless gulf, pit, or chaos of the old cosmogonies

Farsi:
آن‌که با هيولاها دست و پنجه نرم می‌کند، باید بپاید که خود در این ميانه هيولا نشود. اگر دیری در مغاکی چشم بدوزی، آن مغاک نیز در تو چشم می‌دوزد.
فريدريش نیچه، فراسوی نیک و بد، ترجمه‌ی داريوش آشوری، ص. ۱۲۵ (چاپ سوم) – خوارزمی، تهران

I found it in this article: [link]
It is a very good and long over due article!

Sunday, November 08, 2009

A Short Survey

My friend's mom is trying to finish her thesis, and for that, she's looking for mothers living in US who have a school-going child (or preschool or college-going child) to fill out this survey:

http://mayssam.org/survey

She needs this data to analyze the relationship between emotional attachment and parenting (she's studying psychology).
If you match this criteria please take a few minutes to complete the survey. If you know friends with such criteria please pass on this link to them. It'll take about 10 minutes to fill out and it's anonymous.

Extraordinary Old Semi-Documentary!

http://www.ubu.com/film/lamorisse_vent.htmlAlbert Lamorisse (1922-1970)


Back to Albert Lamorisse in UbuWeb Film

Baadeh Sabah / The Lovers' Wind / Vent Des Amoureux [Farsi language] | [English Version]
Shot 1970, completed posthumously 1978, 35mm

Title Unknown (Postscript to Baadeh Sabah)

"A well- known French filmmaker, Albert Lamorisse, under the auspices of Iran's Ministry of Culture and Art, produced the poetic film "Lovers' Wind" (1969). Eighty-five percent of this dramatically visual film is shot from a helicopter, providing a kaleidoscopic view of the vast expanses, natural beauty, historical monuments, cities and villages of Iran. The "narrators" of the film are the various winds (the warm, crimson, evil and lovers' winds), which accord- ing to folklore, inhabit Iran. They sweep the viewers from place to place across the Iranian landscape, introducing the incredible variety of life and scenery in Iran. The camera, defying gravity, with smoothness and agility, provides a bird's eye view, caressing minarets and domes, peek- ing over mountain tops beyond, gliding over remote villages to reveal the life enclosed within the high mud-brick walls, bouncing along with the local wildlife, following the rhyth- mic, sinuous flow of the oil pipelines and train tracks, and hovering over the mirror-like nmosaic of the rice paddies that reflect the clouds and sky. The film is a testimonial to the Iranian landscape and people over which so many dynasties and kings have ruled and have, in turn, passed away. Ironically, on the tenth anniversarv of the completion of the film, yet another seem- ingly powerful dynasty (Pahlavi) has fallen, leaving, as the film points out, the land and the migrating tribal nomads who have survived more or less intact for centuries. Upon completion of the film, the Ministry of Culture and Art decided that Lamorisse had not sufficiently emphasized the industrialization of Iran. So he was called back to film additional sequences documenting that progress. This task was never completed, because the helicopter crashed while filming the Karaj Dam near Tehran, plunging Lamorisse and his crew to their deaths. This film, whose storybrook style of narration is often contrived, does not purport to be a social document on Iran; nevertheless, it has never been shown publicly in theaters in Iran."

-- Hamid Naficy

Friday, November 06, 2009

Gender Gap in Mathematics

This is about US mostly, if anything they indicate that the gap is smaller in Muslim countries. Disclaimer: I have not read the paper, only the abstract ... :)

"An Empirical Analysis of the Gender Gap in Mathematics"
NBER Working Paper No. w15430

ROLAND G. FRYER, Harvard University - Department of Economics, National Bureau of Economic Research (NBER), American Bar Foundation, University of Chicago
Email:
STEVEN D. LEVITT, University of Chicago, National Bureau of Economic Research (NBER), American Bar Foundation
Email:

We document and analyze the emergence of a substantial gender gap in mathematics in the early years of schooling using a large, recent, and nationally representative panel of children in the United States. There are no mean differences between boys and girls upon entry to school, but girls lose more than two-tenths of a standard deviation relative to boys over the first six years of school. The ground lost by girls relative to boys is roughly half as large as the black-white test score gap that appears over these same ages. We document the presence of this gender math gap across every strata of society. We explore a wide range of possible explanations in the U.S. data, including less investment by girls in math, low parental expectations, and biased tests, but find little support for any of these theories. Moving to cross-country comparisons, we find that earlier results linking the gender gap in math to measures of gender equality are sensitive to the inclusion of Muslim countries, where in spite of women's low status, there is little or no gender gap in math.

Thursday, November 05, 2009

Interesting Article on Confidence:

From NPR: [link]

For Parents, The Return Of Tough Love?

September 30, 2009

The days of the so-called "helicopter parent" are numbered — or they should be, according to author Po Bronson.

Although the impulse to hover over our kids may stem from the best of intentions, Bronson argues that over-praising and over-nurturing may do more harm than good. His new book NurtureShock: New Thinking About Children expands on a series he wrote with co-author Ashley Merryman for New York magazine, exploring how American pop culture has misread the fine print of parental research.


Another related story [link]

Wednesday, November 04, 2009

The Sea by John Banville

A quote from page 7:

" Later that day, the day Graces came, or the following one, or the one following that, I saw the black car again, recognised it at once as it went bounding over the little humpbacked bridge that spanned the railway line. It is still there, that bridge, just beyond the station. Yes, things endure, while the living lapse."

Sunday, November 01, 2009

Short Movie :)) 

[2012-10-25]: Starts in our backyard and the last few shots are in Piedmont park. :)

Friday, October 30, 2009

Extreme Point of View

I was thinking today, that a typical human-right activist can be a hypocrite to the extent that s/he does not care for her/his own body ... how can we violates our own basic rights and then fight for others'?

Saturday, October 24, 2009

Johann Pachelbel - Canon in D Major

Los Angeles Guitar Quartet variations on Johann Pachelbel - Canon in D MajorOriginal score:

Experience in Love

Love needs experience, of loving and being loved, not for any romantic reasons, simply to comprehend what things mean, words and actions, with intentions lurking underneath them, almost creepy

Wednesday, October 14, 2009

Mind Clearing Exercise

I found the following Here: http://www.longleaf.net/ggrow/MindClearing.html

Mind Clearing Exercise

A gentle, positive exercise for clearing some space in the mind.

Freely adapted from Ernest Wood's book, Yoga (Pelican, 1959)

by Gerald Grow

Available: http://www.longleaf.net/ggrow


Introduction

One of the most important things in learning -- and in life -- is the ability to pay attention when attention is required. This is a simple exercise I teach that helps students clear a space in their busy minds to let something new come in. I learned it because I needed it myself.

Think of the mind as an old roll-top desk with a row of little cubbyholes in it. You can stick something in a cubby, and, when you need it, you can pull it out, spread it on the desktop, and look at it.

Sometimes, though, the desktop becomes cluttered, and all the cubbyholes get filled. Then, before you can bring in something new, or even pay attention to something old, you have to clear some space on your desktop.

This is a gentle, positive exercise for clearing some space in the mind.


Instructions

If you are leading a group in this exercise, first tell them this will take however long you have alloted (start with 10 minutes). Also assure them that what they write now is private: They will not be required to share it with anyone.


The Exercise

Sit with pencil and paper. Allow your eyes to rest gently on the blank paper. Pay attention to what you are experiencing. When something comes to mind (a thought, an emotion, a memory, a sensation), follow this direction very carefully:

Write down just enough that,
if you wanted to,
you could remember what you just experienced.

Then let that experience go, and return to letting your eyes rest gently on the paper. This is important: Do not think about what you wrote. Do not analyze it. Do not resist it or fight it or try to change it. Do not connect it with anything. Simply accept it, note it, and let it go. Then return to an open receptiveness to your present awareness.

To keep yourself from being drawn into the words on the paper, and the thoughts behind them, rotate the page about 15 degrees after writing each thing, so that, as you write more, the words appear on the page as a roughly circular series of jottings.

If a thought recurs, just put a check by it. If it keeps recurring, sit with it a while to make certain you have noted enough about this experience so that you could fully remember it if you wanted to. Then let it go and return to an open-ended focus on your present awareness.

Continue doing this for 10 minutes.

When you have the time, continue the exercise as long as thoughts keep coming. Then continue an open focus for about 5 minutes after the last thoughts came to you.


Notes

When leading this with a group, ask them what their experience was, searching to see if they feel afterwards that they have more attention availble.

I recommend that students use this mind-clearing exercise before any activity that requires full attention--such as an exam, an interview, or a date.

This is a very simple, pencil-and-paper example of the kind of exercise taught in the Vipassana school of Buddhism. For a detailed account, see Jack Kornfield, A Path With Heart (Bantam: 1993).


Tuesday, October 13, 2009

Kyudo Learning

Here is what I wrote a couple of weeks ago, and despite being depressed most of the time, have been thinking about on and off. It is evolving into a break-through in how I think about Zen practice: The Zen practice is in the "way of learning" something, not in the "something" we learn.


Kyudo Learning

Kyudo is life.
Practicing Kyudo, with awareness, gradually transforms other aspects of life. At the same time, this awareness makes other experiences in life meaningful and relevant for the Kyudo practice itself!

In the first few weeks of my Kyudo practice, Ed Symmes Sensei mentioned that the traditional method of learning Kyudo in Japan was quite different from the modern method: The former relied much more on pupil's "observation" of the Sensei and much less on formal verbal instructions. Since Ed Sensei mentioned this, I was curious about the differences between the two methods. The modern learning method seems more efficient, so why did the traditional method exist at all?

I came to find an answer in an unexpected place. In the book, "The Inner Game of Tennis," Timothy Gallwey advocates an alternative method of learning tennis, and more generally, any physical activity. The basic premise is that the body, unhindered by the process of analytical thinking, has an extraordinary capability for learning. As children we all learn basic activities this way, but we grow up to become more accustomed with instructions, and self-criticism brought up by our analytic minds. He suggests that in order to re-activate this capability, one needs to refrain from judgmental evaluations of his or her performance, maintain an awareness in observing himself and his teacher, and let the body learns on its own.
Often times, explicit instructions by the teacher are less effective than non-judgmental observation, and to the extent that they provoke evaluations of actions by analytic mind, are in fact counter-productive.

We can extend this line of thought to the Kyudo practice, and realize why traditional Kyudo learning was mostly observation-based, and hence was regarded as a natural "way" to discover the awareness at the core of all Zen practices.

Flood ... Again???

Heavy rains yesterday, limited flooding around Atlanta.
Today is relatively dry :)
Heavy rains in the forecast for Wed and Thu ...

And I am obviously depressed.
Not just because of rain and such.
The past couple of weeks have been strange.
Like old days ...

Thursday, October 08, 2009

Isha Yoga and etc.

A friend today gave me an introduction to Isha yoga and tonight in my search to find more information I came across the following discussion. It is WAY over my head. I never thought that yoga has such complex dimensions ....

http://www.yogaforums.com/forums/f16/help-needed-on-isha-yoga-3307.html

Wednesday, September 30, 2009

Practice Approach

A comment I wrote on this post:

http://tah-dig.blogspot.com/2009/09/you-have-no-right-to-judge-me.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanks for writing this post, it is very interesting subject to me and I am sure there are many aspects we can discuss at the intellectual level.

Yet, I am thinking about an alternative approach to such questions, a practice approach. Start by refraining from judging your self when you make errors or mistake, for example, when playing a game or doing some regular tasks. Be conscious about your feelings, how difficult (or maybe easy :) it is for you, and what you feel afterward. This is even before you try to apply the idea to other people. See if the practice of "being non-judgmental about your self" works for you. We are all different, something that works for me may not work for you. Once you have enough experience, you may feel curious about applying the practice to other people around you, especially those close to you.

The advantage of this approach is that your body learns things in an intuitive and amazing ways, without much interference and confusion caused by intellectual thinking. The disadvantage, of course, is that it is a practice and takes time, there is no easy fast solution to read off a book.

Thanks again for initiating this line of thoughts, I should make this into a post on my weblog :))))

Aging, religion, and health

Aging, religion, and health

by: Angus S. Deaton

NBER Working Paper No. 15271
Issued in August 2009
NBER Program(s): AG HC

Abstract:

Durkheim’s famous study of suicide is a precursor of a large contemporary literature that investigates the links between religion and health. The topic is particularly germane for the health of women and of the elderly, who are much more likely to be religious. In this paper, I use data from the Gallup World Poll to study the within and between country relationships between religiosity, age, and gender, as well as the effects of religiosity on a range of health measures and health-related behaviors. The main contribution of the current study comes from the coverage and richness of the data, which allow me to use nationally representative samples to study the correlates of religion within and between more than 140 countries using more than 300,000 observations. It is almost universally true that the elderly and women are more religious, and I find evidence in favor of a genuine aging effect, not simply a cohort effect associated with secularization. As in previous studies, it is not clear why women are so much more religious than men. In most countries, religious people report better health; they say they have more energy, that their health is better, and that they experience less pain. Their social lives and personal behaviors are also healthier; they are more likely to be married, to have supportive friends, they are more likely to report being treated with respect, they have greater confidence in the healthcare and medical system and they are less likely to smoke. But these effects do not all hold in all countries, and they tend to be stronger for men than for women.

Sunday, September 27, 2009

Love and Mentalist

The last Thursday (9/24/09) episode of "Mentalist" featured a sleek yoga teacher, self-centered and self-indulging, and in one dialogue the guy said things very similar to what I write here: love yourself, care for your body, you come first :))))

Another Insightful Quote

From "The New Rules of Posture" by Mary Bond:


"During breathing practice, be sure that you do not take in more air than you need as you attempt to slow your exhalation. The whole point is lost if you overbreathe. Dysfunctional breathing patterns are often linked to perfectionism, so, if you approach breathing practice with the wish to get it right immediately, you'll narrow your chance of success. Changing your breathing requires patience, persistence, and respect for your body's capacity to change at itw own pace." (p. 88)

Wednesday, September 23, 2009

Crystal Ball

We have grown over years
into a huge crystal ball

An unexpected blow
a small crack
reveals the emptiness inside

http://www.alumsharifee.org/AboutGraduates/Gallery/Gallery1366.asp


Coincidentally, the sad news ....

Monday, September 21, 2009

Flooded Atlanta :)

Monday, 2009-09-21, 5:30:
It has been raining on and off, intermittent with showers and thunderstorms, for six-seven days now. Different part of metro Atlanta are facing flood. Our backyard is a scene. Small streams are running everywhere and the pool is full of brown water, because of the mud entering pool!
There is a sewer opening right beside our house, and fortunately, it is still working, that is, not clogged by debris, etc. Some water entered house from around chimney, but so far inside house is pretty dry.
I am not sure if this situation can continue for another 5-6 days, as forecasts indicate!
It is going to be an unforgettable experience, something tells me :))

Monday, 2009-09-21, 9:30:
Things have been quiet for a couple of hours. We checked our neighborhood and there are not much damages, except for a few fallen trees. But the news we hear from other parts are not good.

Monday, 2009-09-21, 11:30:
Nothing new around here. Lots of power and water outages throughout metro area. We have to see about tomorrow!

Tuesday, 2009-09-22, 12:00:
Thins seem to be back to normal, and even sun has come out for a couple of hours now :)

Wednesday, September 16, 2009

How We Change ...

I have read the following page from Nihil Nimus many times. Previously, I used to feel dizzy and detached by the abstractness of the ending. This time, after about 9 months of practicing the book, I felt something:

Most important, mindfulness meditation helps you make your writing your 'practice' of mindfulness ....

"Equanimity doesn't mean keeping things even; it is the capacity to return to balance in the midst of an alert, responsive life. ... Meditators in research show quicker return to calm, focused attention after a startle response." ---Sylvia Boorstein

How does mindfulness meditation begin to teach/implant this sort of balance? The most fundamental way starts with the awakeness and clear-seeing of imbalances, then of how they detach what we do from our true selves:

"Many of us are so alienated from our basic needs ... that we have to relearn the basic mechanics of how attention and intention actually work." --Deepak Chopra

This potential for relieving the self-estrangement that lies within is so important that it has been a constant theme of psychoterapy:

"If aspects of the person remain undigested ... they become the points around which the core forces of greed, hatred, and delusion attach themselves. .... the personality is built on these points of self-estrangement; the paradox is that what we take to be so real, our selves, is constructed out of a reaction against just what we do not wish to acknowledge. We tense up around that which we are denying, and we experience ourselves through our tensions. --Mark Epstein

....

When we integrate mindfulness with our work, a wonderful thing happens: Less interference between thinking and doing (and between intention and action) because mindfulness can put thinking out into the moment and to work in rational fashion---or else it lets the thought go for now.
Nihil Nimus, page 154

Saturday, September 12, 2009

Conjecture :)

If you focus your eyes on a moving object, you feel that it moves at a slower pace, compared to when you are just looking without focus. The more is your mental focus, and the more relaxed you are, the object "appears" to move slower. Many say that it may even "appear" larger. (I had mentioned this before in [this post] about watching snow!]) At high levels of concentration, this called entering the "zone" in sports jargon.

We have all experienced periods in our lives that everything seems hectic. Events attack us from left and right, and we feel stressed out and worried all the time.
My conjecture is that, in such cases, if we start focusing on what is happening in the moment then things start to slow down, and we can handle each one much easier.

Friday, September 11, 2009

Teen Age

[This post] was interesting to me at different levels. I found it via comments on [a Golabi's post]
and I first wanted to leave another comment there. But then I decided to be more straightforward with it and put it here. I do not want to talk much about what I found interesting in that post, but I thought you may also "feel" it :)

http://www.niloofarsh.blogfa.com/post-101.aspx

Wednesday, September 09, 2009

Happy 9-9-9

At least, it is a day as good as any other day :))))

Thanks much to Kasra, here is my present for your happy 9-9-9:

Saturday, September 05, 2009

Smoking and more

After almost 30 years of struggling with smoking cigarettes, quitting and picking it up again, feeling a mix of hate and depression and anger, now I have reached peace with it :)

Past few days I got into a bad habit :) and this time, instead of fighting with it, or being judgmental, I am simply observing it and letting it develop as "it" wishes. Let's see what will happen.

2014-12-02: I am still struggling :) Some things never change. Although, it is much easier now to deal with it.

Wednesday, September 02, 2009

Morals!

As you start trusting in yourselves, accepting who you are without prejudice, dropping self-judgments and instead embracing your self unconditionally, something strange happens.
You cannot use the morals and rules about right and wrong that you have learned your whole life.
Then, you feel a drive to reach within for a guidance, and this is terrifying and amazing at the same time!

Breakfast

Today, I am having my breakfast in office after a while, and coincidentally, I have a company. The downtown hawk is having a pigeon on top of the building in front of my office.

P.S. 1: She was busy eating for a couple of hours and yet was not donet. She did not have to finish her breakfast and get back to work!

P.S. 2: Another coincidence. A friend posted this link on facebook:
http://news.yahoo.com/s/ap/20090901/ap_on_go_ot/us_egg_hatchery_investigation
and a discussion is following, in which I ask why human should be different from other animals (the hawk :) that kill their food with utmost definiteness and no respect for its (animal being killed) well-being.

Sunday, August 30, 2009

Insights into Stopping

Here is a couple of paragraphs from "Nihil Nimus" book (Robert Boice) that describes the importance of timely stopping for academic life. Needless to say, the same insights are applicable into other aspects of life:

"Stopping is even more difficult and important than starting, as the massive literature on problems of impulse control shows all too well. ...

... So long as writers cannot hold back and stop on time, they do not become productive and healthful workers. Why, exactly? When they fail to hold back from busyness and avoidance, writers rarely end writing before diminishing returns set in, and so make the work aversive and the writing superficial. And so long as they run overtime at writing, other important things get put off and eventually supplant writing.

.... When we cannot stop because of the short-term rewards of continuing, we binge. And when we binge, we usually get one major task done per day. That often mean that the next day or two must be devoted to work other than writing, or maybe a needed rest.

You might recognize the problem more readily among the teachers we saw earlier (Section I) who hadn't learned timely stopping. They waited too long to set off for class. They rushed to the podium and lectures at a rapid pace that left many students detached from the class. And, by running their classes past the bell, they tired themselves and their audiences. They got less from more." (p. 145)

My take on this: To stop timely you have to develop a trust in yourself!

This is also related to an older post, claiming that the unit of presence is about 15 minutes!

Saturday, August 29, 2009

Total Immersion

Here is another interesting book, this time about swimming:

Total Immersion, by Terry Laughlin

Here is an interesting video that reminded me of the initial exercises in the book:

http://www.youtube.com/watch?v=UYhHyIcht3g

Friday, August 28, 2009

Learning

There is an alternative way of learning, similar to how infants learn, that is far away from typical adults. It can be a great source of pleasure in life.

Wednesday, August 26, 2009

Posture:

Felt quite lucky when I found this book a few days ago in a friend's house, or did I have an open eye for things related to "body" after my previous post? :)

The New Rules of Posture: How to Sit, Stand, and Move in the Modern World

by Mary Bond

From the book, pages 4-5:

"I see posture not as how you hold your body when you are still but as how you carry it while you are moving. ....
Your posture emerges from your interactions with the world around you. It emerges out of how you orient yourself to the events of your life, how these events feel in your body, and how you move toward or away from the people or things involved. ...
... posture is also influenced by cultural and religious standards, by geographical features such as crowded streets or open terrain, by weather and clothing, and by media images that dictate what is attractive. ... [and[ your relationship with gravity.

We organize our posture in two ways: by orienting our body in space and by stabilizing it so we can move without falling."
And the book becomes more and more amazing. When I find time, I will add more fascinating quotes :)

It has a nice, hidden, relation to the consciousness-awareness that is a focal point of Zen practice.

Friday, August 21, 2009

Body

Your body is a masterpiece, do not punish it for whatever reason. It is amazing, keep peace with it, attend to it, and it will return your favor!

Friday, August 14, 2009

Natural

Every task at hand has a natural beginning and ending.
I could only realize those boundaries once I had a glimpse at the inner calmness necessary for being contend with the capacity of every single moment.

Monday, August 10, 2009

Sumiye

From "The Conscious Manager" by Fred Phillips, a quote from R.G.H. Siu:

"A striking impression can be gathered from the sumiye school of painting. The spirit of Zen is marvelously expressed. The painting is executed on paper so thin that the slightest hesitancy will cause it to tear. The strokes are swift and decisive. They are final and irrevocable, like a castrated steer. There can be no retouching. The objects are always embodiment of movement depicting the becomingness of nature and the free expression of the intuitive spirit." - R.G.H. Siu

By the way, this Sunday our Kyudo sensei had three original Japanese paintings from a couple of centuries ago hanging on the wall, very nice ink paintings.

Finally, even though I find the idea of finality of actions "intellectually" interesting, I still have not felt it myself. I am trying to be at peace with my hesitancy at this stage .... :)

Sunday, August 09, 2009

Some Thoughts on Salvation! :)))))

Let's suppose that there are two main bases for morals that are closely related:
1- Loving your self unconditionally,
2- Trusting your self unconditionally.
Unconditionally means even if you have done something that is considered very appalling by society and yourself, or have made a very serious mistake in your judgment. (You can see how the two are closely related?) "Bases" in the sense that you can genuinely love, trust, help, ... others only when you trust and love your self.

You see that starting from this assumption, clearly the more mistakes you commit, the less will be your love and trust for your self, and you get trapped in a vicious circle! You do not really need to assume truth of God or religion to realize that committing acts that you think are bad can have very serious consequences for your life.

The only way out of the vicious circle is to stop judging, and start embracing and trusting your self. This is not religious, it is more of a simple observation!

The idea is very simple, but there are little that I know in terms of "practices" to help. Yes, you need to "practice" new ways of doing things. No matter how much you "think" about these things, nothing will change until you "do" something. In fact, to be able to trust and love your self, you need to put analytic thinking under control.

Therefore, I have to stop. Truth is typically very simple to envision, although may be hard to get at, and talking makes things only worse :)

Friday, August 07, 2009

Beyond Amazing!

This is an extraordinary example of how effective a person can be, without being pretentious and more importantly without being political. Only if more Iranians do these sort of things :(
It literally brought tears to my eyes!

Link: http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Golha_program_test/gol_high.html

Also related:
http://www.jadidonline.com/story/24072009/frnk/golha_program

I have been listening to the video a few times now and I think there is something mystic "ERFANI" in it.

Tuesday, July 28, 2009

Judgment

Excerpts from the book, "The Inner Game of Tennis", by W. Timonthy Gallwey


"... greatest efforts in sports ... come when the mind is as still as a glass lake.

... quieting the mind is a gradual process involving ... several inner skills.

The first skill to learn is the art of letting go the human inclination to judge ourselves and our performance as either good or bad.

To understand more clearly ... imagine a singles match [between] ... 'A' and 'B', with 'C' as the umpire. 'A' ... [serves his second serve out,] .... and 'C' calls, ``Out. Double fault.'' Seeing his serve land out and hearing, ``Double fault'', 'A' frowns, says something demeaning about himself, and calls the serve ``terrible''. Seeing the same stroke, 'B' judges it as ``good'' and smiles. The umpire neither frowns or smiles; he simply calls the ball as he sees it. ... [the ``goodness'' and the ``badness''] ascribed to the event [are not] attributes of the shot itself. Rather, they are evaluations added to the event in the minds of the players ...

... it is the initial act of judgment which provokes a thinking process.

... letting go of judgment does not mean ignoring errors. It simply means seeing events as they are and not adding anything to them.

... When we plant a rose seed in the earth, we notice that it is small, but we do not criticize it as ``rootless and stemless''.

The first step is to see your strokes as they are. ... This can be done only when personal judgment is absent."


Smile

Old friends teach me a few words
I practice
and I embrace myself,
I smile
and I remember, my old friends

Photos - [Be Advised of Nudity]


Sunday, July 19, 2009

On Horses

A beautiful quote I got from the "Mastery" book by George Leonard. The quote is by Zen Master Shunryu Suzuki in his book Zen Mind, Beginner's Mind, which describes his approach to the question of fast and slow learners:

"In our scriptures, it is said that there are four kinds of horses: excellent ones, good ones, poor ones, and bad ones. The best horse will run slow and fast, right and left, at the driver's will, before it sees the shadow of the whip; the second best will run as well as the first one, just before the whip reaches its skin; the third one will run when it feels pain on its body; the fourth will run after the pain penetrates to the marrow of its bones. You can imagine how difficult it is for the fourth one to learn to run.

When we hear this story, almost all of us want to be the best horse. If it is impossible to be the best one, we want to be the second best.

If you study calligraphy, you will find that those who are not so clever usually become the best calligraphers. Those who are very clever with their hands often encounter great difficulty after they have reached a certain stage. This is also true in art, and in life."
Now, I understand why I have come to dislike very smart people :)))))

Scienc of Swich

Here is an article in Men's health, quite interesting, thanks to a friend who brought this into my attention.

http://www.menshealth.com/cda/article.do?site=MensHealth&channel=fitness&category=sports&conitem=2a709feff9fab110VgnVCM20000012281eac____

There are some very intriguing ideas in the article, some of them closely related to the Zen practice and to Kyudo. It also has some interesting connections to my obsession with decision-making. Hopefully I will write more about this ...

Related, the "Free Throw: 7 Steps to Success at the Free Throw Line" book by Tom Amberry [on Amazon], I have not read it!
"On November 15, 1993, a white-haired, 72-year-old gentleman named Dr. Amberry stepped up to the free throw line and into the Guinness Book of World Records by sinking 2,750 shots in a row. He ended his 12-hour streak without a miss, stopping only because they had to close the gym for the night.

Dr. Tom Amberry was a podiatrist for 40 years, publishing many articles about various aspects of his profession."

Thursday, July 09, 2009

Happy-Go-Lucky

This is a quite unusual comedy-drama. It starts slow, but if you make it through the first 15 minutes it becomes more and more engaging. Moreover, the character development is done nice and the drama is not missed out to the comedy.

http://www.metacritic.com/film/titles/happygolucky

Wednesday, July 08, 2009

Anger-Disappointment Management :)

Sometimes we get really mad at someone, and at the same time disappointed, then it is nice to look at such pictures:

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/05/photogalleries/week-in-news-pictures-129/photo3.html


"Marysville, Australia, May 7, 2009--A new tree sprouts three months after "Black Saturday," when an outbreak of wildfires claimed the highest number of Australian lives in history.

The more than 400 blazes on February 7 led to 173 deaths, destroyed more than 2,000 homes, and ravaged entire towns."

Tuesday, July 07, 2009

Political Analysis - Iran - in Persian

copyright credit goes to:
http://zamaaneh.com/special/2009/06/post_788.html

the author was a graduate student of philosophy in Sharif in year 1384.
http://akhbar.gooya.com/politics/archives/038663.phpتحلیل از شرایط فعلی

کسانی که شاهد مناظره احمدی نژاد با میر حسین موسوی بودند چیزی رامشاهده کردند که شگفتی هر کسی را بر میانگیزاند. احمدی نژاد بی باکانه و بر خلاف قانون، هاشمی رفسنجانی - ریاست مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه موقت تهران و رییس تشخیص مصلحت - و نیز ناطق نوری رییس بررسی مفاسد ازجانب رهبری را غارتگران بیت المال خواند بی آنکه بیمی از عواقب کار خود داشته باشد! در این میان برخی مردمان ساده اندیش ایران نیز که هنوز فکر می کنند هاشمی مرد قدرتمند سال های پیش است به استقبال سخنان احمدی نژاد رفته وی را قهرمانی می خوانند که هاشمی را به مبارزه می طلبد.
اما به راستی در جمهوری اسلامی چه خبر است؟ پشت پرده این ماجرای شگفت آور که مشروعیت کل نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته چه گروه یا کسانی بوده، چه هدفی را دنبال می کنند؟ آیا آن طور که بسیاری می پندارند این ماجراها و زیر سوال رفتن حاکمیت سی ساله انقلاب توسط احمدی نژاد را صرفا باید در حد یک کنش محدود انتخابات ریاست جمهوری دید و یا اینکه قضیه به پروژه ای بسیار فراتر بر می گردد؟ این نوشتار بر آن است که ثابت کند هدف احمدی نژاد و حامیان قدرتمندش چیزی فراتر از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است و به عبارت دیگر هدف ایشان تغییر نظام جمهوری اسلامی به حکومت عدل اسلامی است که در آن حتی این جمهوریت نیم بند نیز وجود نداشته باشد.

ادعای کلان نوشتار حاضر: در زمان حیات آیت اله خمینی، آیت اله مصباح یزدی روحانی ای بود که به خاطر سوابقش چندان مورد اعتماد آیت اله خمینی نبود اما با درگذشت وی، با حمایت آیت اله خامنه‌ای، مصباح یزدی به تدریج قوی و قوی تر شد تا امروز که هدف دیرینه خود در نفی جمهوریت را نزدیک می بیند. نخستین بار در نیمه نخست دهه هفتاد، مجله شما - ارگان حزب موتلفه اسلامی - پیشنهاد تغییر جمهوری اسلامی به حکومت عدل اسلامی را مطرح کرد اما به واقع کسی که نظریه پرداز این نظریه بود نه موتلفه بازار که آیت اله مصباح یزدی بود. برای درک عمیق تر موضوع، باید ابتدا دو قرائت عمده پر هوادار نظریه ولایت فقیه - در میان هوادران این نظریه - را معرفی کرد:

بر مبنای نظریه نخست که متعلق به آیت اله جوادی آملی و حامیان وی است ولایت فقیه در واقع ولایت فقها است. اگر ولایت فقیه را آنگونه که وی تبیین می کند بپذیریم آنگاه علاوه بر شخص خاص رهبری - در این زمان آیت اله خامنه ای - دیگر فقها نیز هر یک به فراخورشان و جایگاه خود سهمی در این نوع حکومت خواهند داشت.
نظریه دوم، نظریه ای متعلق به آیت اله مصباح یزدی است. بر مبنای این نظریه، ولایت فقیه، ولایت شخص خاصی است که در واقع به زعم ایشان نایب امام زمان بوده، فرامین وی بر تمام مراجع و... ارجحیت دارد.

پس از این مقدمات باید وضعیت گذشته و فعلی را تبیین کنیم: مصباح یزدی که با حمایت شخص رهبری -آیت اله خامنه ای - توانسته است شاگردان و هواداران بسیاری را به گرد خود جمع کند از اوایل دهه هفتاد در پی اجرایی کردن نظریه خود بوده است. در نظریه نخست تا حدی برای جمهوریت هر چند نیم بند جایی وجود دارد اما در نظریه مصباح، جمهوریت در بهترین حالت خود یک تزیین و آرایش به شمار می رود. جناح راست حاکمیت با رهبری فکری مصباح و رهبری سیاسی موتلفه در سال 76 می رفت تا رویای مصباح را جامعه عمل بپوشاند که با شوک انتخاب خاتمی و حمایت هاشمی رفسنجانی، این پروژه برای سالها دچار وقفه شد. به تدریج و با انتخاب احمدی نژاد، حامیان مصباح کوشیده اند با ریاست اجرایی احمدی نژاد پروژه خویش را پی گیرند با این تفاوت که در طول این سالهای وقفه، صف بندی های جمهوری اسلامی دچار تغییرات اساسی شده است. هاشمی که خود را به نوعی همتراز رهبر می دید از همان دهه هفتاد حساب خود را از این پروژه جدا کرده بود و از این نظر همواره مورد کینه باند مصباح قرار داشت اما بخشی از محافظه کاران از قبیل ناطق نوری، حسن روحانی و.. نیز به تدریج و با تجربه سالیان و دیدن خطرات آن برای کشور از این پروژه جدا شده اند.
در اینجاست که با پیروزی احمدی نژاد دو صف بندی بزرگ در جمهوری اسلامی ایجاد شد. یک سوی صف بندی، اتحادی نصف و نیمه از حامیان نظریه جوادی آملی با رهبری فکری وی و برخی مراجع تقلید، هاشمی رفسنجانی به عنوان رهبر
تکنوکراتها و تا حدی رهبری سیاسی و نیز اصلاح طلبان تشکیل شد. در سوی دیگر میدان، آیت اله خامنه ای به عنوان رهبر سیاسی، مصباح یزدی رهبر فکری، سپاه شاخه نظامی و احمدی نژاد به عنوان رهبر اجرایی قرار داشتند. این گروه که با حذف اصلاح طلبان اعتماد به نفس فراوانی یافته بودند کوشیدند در قالب پروژه پالیزدار و با افشای سوابق فساد هاشمی و
دیگر حامیان محافظه کار آن، این بخش از حاکمیت را نیز از حکومت حذف کنند. این پروژه برای خود جنبشهایی مثل جنبش عدالت خواه و.. نیز تاسیس کرد تا نبرد قدرت را حرکتی مردمی نشان دهد اما پالیزدار که عضوی از ستاد احمدی نژاد بود- اما حاضر به معامله بر سر دزدی نبود- به جای اجرای پروژه رسواسازی هاشمی و هوادارانش کوشید کلیه جریانهای فاسد را بر ملا سازد. او در این افشاسازی به شعارهای خوش رنگ و آب احمدی نژاد نیز دل بسته بود اما به خاطر افشای فساد باندهای هر دو گروه، پروژه حذف هاشمی در آن مقطع تعطیل و پالیزدار عضو سابق ستاد احمدی نژاد به زندان فرستاده شد. درادامه ماجرا، جریان مصباح با حمایت احمدی نژاد وارد انتخابات ریاست جمهوری دهم شد تا پروژه ناتمام را کامل کند که ناگهان با اقبال مردم به خاتمی روبرو شد. این گروه که از اقبال خاتمی و عدم توانایی میر حسین در جذب رای بالا مطمئن بودند کوشیدند با ترفندهایی، خاتمی را مجبور به کناره گیری کنند اما با افزایش محبوبیت موسوی، جریان مصباح متوجه شد که توان پیروزی در انتخابات را ندارد و در صورت تقلب وسیع نیز خود به خود مشروعیت حاکمیت به زیر سوال می رود و بنابراین تصمیم گرفت در پروژه ای زیرکانه، با زدن هاشمی و ناطق به دو هدف برسد:

این جریان کوشیده است از یک طرف با متهم کردن هاشمی توسط احمدی نژاد بر محبوبیت احمدی نژاد بیفزاید و از سوی دیگر با متهم کردن او می کوشد پروژه ناکام مانده به دست پالیزدار را تکمیل کند.. اگر رهبری جمهوری اسلامی از حضور کسانی مثل موسوی نیز ممانعت می کرد پروژه ایشان بدون حضور مردم و لذا با مشروعیت زدایی از حکومت به انجام می رسید اما آنان برای حفظ ظاهر به حضور مردم احتیاج داشتند. از آنجا که احتمال پیروزی موسوی ایشان را مجبور می کرد که برای پی گیری اهداف خود به تقلب وسیعی روی آورند که قابل پنهان کردن نبود ایشان که از سو ظن مردم به هاشمی آگاه بودند کوشیدند با اتهام به هاشمی هم او را ناموجه تر از پیش ساخته – در موقع مناسب از حاکمیت خارج کنند- و هم بر رای احمدی نژاد افزوده، تا نیاز کمتری به تقلب باشد و با درصد کمتری تقلب به پیروی رسند. اما در این میان نکته مهمی که مغفول می ماند آنست که با متهم کردن هاشمی و به ویژه ناطق نوری، مشروعیت جمهوری اسلامی به شدت مورد تردید قرار می گیرد که البته اتحاد مربع برای آن نیز فکری اساسی کرده است. اینان پس از انتخاب احمدی نژاد، گروه هاشمی را حذف کرده به مردم اعلام خواهند کرد که آیت الله خامنه ای از مدتها پیش به دنبال حذف این غارتگران بوده که در نهایت با کمک احمدی نژاد موفق شده است و بدین طریق، احمدی نژاد نیز به قهرمان ملی تبدیل می شود.
اما چرا آیت الله خامنه ای باید به دنبال حذف هاشمی، ناطق و.. باشد؟ آیا این حذف به دلیل فساد ایشان است؟ جواب به این پرسش منفی است چرا که در طیف هوادار احمدی نژاد نیز گروه کثیری افراد فاسد وجود دارند. کسانی چون آیت اله محمد یزدی که غارتگری شان اگر از هاشمی و... بیشتر نباشد کمتر نیست. بنابراین باید برای حذف ایشان توسط خامنه ای به دنبال دلایل دیگر ی بود. دلیل و به عبارتی علت اصلی را از یک سو باید در همان نگاه نظریه نخست –نظریه جوادی آملی - به نظریه ولایت و از سوی دیگر ادعای همترازی امثال هاشمی دانست.
هاشمی رفسنجانی با توجه به سوابق و شخصیتش حاضر نیست کل اقتدار خود را به خامنه ای واگذار کند. نظریه جوادی آملی نیز حامی وی است اما کسانی چون آیت اله یزدی بر خلاف هاشمی حاضرند در ازای دریافت پاداش، خود را به تمامی در اختیار خامنه ای قرار دهند و بدین علت هاشمی و دیگر مخالفان نظریه مصباح باید از صحنه حاکمیت حذف شوند.
چند شاهد بر مدعا: در وجود نظریه مصباح که در کتابهای وی و هوادارانش نوشته شده شکی وجود ندارد. در اینکه نظریه رقیبی توسط جوادی آملی نگاشته شده نیز شکی نیست. پس در این مقدمات نمی‌توان تردید کرد اما آیا این احتمال اجرایی شدن این نظریه در این انتخابات، صرفا از ذهن یک داستان نویس نشات گرفته و یا اینکه شواهدی بر آن وجود دارد؟
شاهد نخست آنکه، احمدی نژاد با نام بردن از هاشمی و ناطق مشروعیت نظام را به کلی به چالش کشید و این موضوع نمی تواند بدون اجازه خامنه ای باشد. در این جا سوال این است که خامنه ای برای چه هدفی باید چنین مجوزی به احمدی
نژاد بدهد؟ تبعات عمل احمدی نژاد برای مشروعیت جمهوری اسلامی آنقدر خطرناک است که صرف یک انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند آن را جبران کند. از سوی دیگر مافیای رهبری تلاش خواهد کرد پس از حذف هاشمی و حامیانش با
این ادعا که رهبری از ابتدا با این باند فساد مخاف بوده، مشروعیت خود را در اذهان حامیانش دواره سازی کند. شاهد دیگر ماجرا نحوه برخورد احمدی نژاد با مراجع تقلید است. در بیشتر سالهای پس از انقلاب، دولتها کم و بیش کوشیده اند نظرات مراجع را لحاظ کنند اما دولت احمدی نژاد کمترین بهای لازم را به مراجع تقلید داده است بی آنکه از این شیوه خود بیمی داشته باشد. آیا دلیل عدم نگرانی دولت احمدی نژاد از مراجع تقلید حمایت شدید خامنه ای از احمدی نژاد نیست؟ در نظریه مصباح طبیعتا جای چندانی برای مراجع تقلید نیست چرا که آنها رقیب ولایت خواهند بود. در این راستا به یاد بیاوریم حملات نوری زاد - فیلمساز حامی احمدی نژاد - به آیت اله مکارم شیرازی که بدون ترس از عواقب کار خود به راحتی یکی از پرنفوذترین مراجع تقلید را مورد حملات پیاپی قرار داد. نوری زاد هیچ گاه به خاطر حمله به مکارم شیرازی محاکمه نشد چرا که او مورد تایید رهبر و در راستای پروژه یاد شده مامور حمله به مکارم پرنفوذ بود. در همین راستا به یاد بیاوریم سخنان مکارم شیرازی –پس از دیدار با آیت اله صافی - که در برابر نوری زاد اعلام کرد که آروزی نابود کردن مرجعیت را به گور می برید. به یاد بیاوریم مکارم شیرازی این پاسخ را به اصلاح طلبان یا لائیکها نداد بلکه به نوری زاد حامی احمدی نژاد و ولایت
فقیه داد.
خلاصه مطلب آنکه شواهد نشان می دهند پیروزی احمدی نژاد در انتخاب دهم، تنها یک پیروزی انتخاباتی نباشد بلکه هدف اصلی و استراتژیک آن، نابودی جمهوریت نیم بند جهوری اسلامی و ایجاد حکومت عدل اسلامی—فاشیسم اسلامی—است. آگاه سازی مردم از این پروژه قطعا یکی از راه های از بین بردن این پروژه خطرناک است. شاید ادعای این نوشتار با وجود همه شواهد نادرست باشد اما این پروژه آن قدر برای کیان این کشور خطرناک است که احتمال آن نیز باید مورد بررسی دقیق و افشاگری گسترده قرار گیرد

IT'S NOT ...

.. ``It's not your spread, and it's not how strong you are, and it's not how fast you are, because you have all those thing...